A vízipipázás egy közösségi hobbi, mely a dohányzás egy kulturált, igényes és hagyományként őrzött szokása.

Győztünk, a Füstírtók ellen (Frissítve)

18

Az elmúlt 1-2 hétben igen nagy volt a kavarodás, mivel a F. Péter vezette Füstírtók egyesület minden vízipipás weboldalt feljelentett a fogyasztóvédelemnél. Ment is a jogszabályok bújása és a feszült várakozás.

Nézzük a történetet az elejétől. Március 3. este nyolc óra felé nézelődtem az interneten, kényelmesen elvoltam, cikkeket írtam. Aztán néztem, hogy a weboldalam helyett egy szöveg jelenik, miszerint “Az oldal átmenetileg nem elérhető, nézz vissza később”. Kalap – kabát, kaptam kézbe a telefonom, hívtam a szolgáltatót. Megtudtam, hogy a fogyasztóvédelem egyik kollégája közölte velük, hogy feljelentés érkezett az oldal ellen, melynek tartalma törvénysértő. Itt van ni, szó szerint, mert email-ben is elküldték:

Szia,

A mai napon erkezett hozzank egy vegzes, miszerint a vizipipafan.huillegalis dohanyzast nepszerusito tartalmakat tartalmaz, ezert a fogyasztovedelmi hatosag eljarast inditott. Annak erdekeben, hogy minimalizaljuk a felmerulo jogi vitaid a hatosaggal, az oldalad ikapcsoltuk.

Üdvözlettel:
Tárhelyszolgáltató

Aztán gyorsan visszakapcsoltam, miután elolvastam részletesebben is, mi is az indok: (xxx = Szolgáltató tulajdonosának neve.)

Tisztelt xxx xxx!

A kérelem szerint és a hatósági álláspont szerint a vizipipafan.hu oldalon a dohánytermékek – vizipipa-dohányok – ábrázolása, bemutatása, megjelenítése ütközik a 2008. évi XLVIII. törvény 19. §-ába. Tehát a honlap egyéb – dohánytermékeken kívüli – tartalmának törlése nem várható el jogszerűen a szolgáltatótól, illetve az üzemeltetőtől. Kérem, hogy a KMF-3254-2/2010. számú végzésben foglaltakra tekintettel közölje a domain használójának elérhetőségét.

Köszönettel és üdvözlettel
V. Márk – Fogyasztóvédelem

Ebből kiderült, hogy azon képek miatt indított eljárást a Füstírtók egyesülete, melyeken vízipipa dohányok voltak ábrázolva felismerhetően. A képeket elérhetetlenné tettem és elkezdtem körbeérdeklődni, vajon jogos-e az egész. Főként azt sérelmezem, hogy nem internetes áruház az oldal, hanem informatív, oktató jellegű. Kiderült, hogy az összes jelentősebb hazai vízipipás oldalt feljelentette ez az egyesület, akinek az elnöke F. Péter. Na itt térjünk kicsit ki erre az emberre. Utána néztem ki is ez a fickó. Egy hibbant, komolytalan, elvakult utópia párti, magyarellenes.

Azonban nézzük gyorsan az Alkotmánybíróság egyik tagjának véleményét:

A véleménynyilvánítás szabadságának korlátozásáról csak akkor lehetne beszélni, ha a például a dohányzásról vagy az alkoholfogyasztásról egyáltalán mindenkinek tilos lenne kedvező, vagy nem elítélő véleményt közölni a nyilvánossággal. Erről persze szó sincs: csak arról, hogy reklámként — kizárólag gazdasági érdekből — tilos egyes, a törvényben felsorolt termékek népszerűsítése. A fegyverek reklámja például általában tilos, de nem tilos a fegyverek használatának kedvező beállítása művészi alkotásban — pl. filmben vagy regényben. Ugyanígy nem tilos bordalt írni, vagy a pipázás örömeit irodalomban, filmen és más módon közreadni. Mindezek természetesen a véleménynyilvánítás és a sajtó szabadságának védett körébe tartoznak.

Budapest, 2010. március 2.

Dr. Bragyova András s. k.,
alkotmánybíró

Folytatást érdemes elolvasni!
Kitérek  az ügyet érintő jogszabályokra, döntésekre, a Füstírtók egyesületére, továbbá F. Péterre, aki az egész (széklet)kupacot görgeti maga előtt.

Aki rákeres a nevére, az bizonyára megtalálja ezen cikkeket:

 • Zavarta a Minisztériumot a demonstráló (F. Péter egymaga tüntetett a dohányellenes törvény szigorításáért. Senki nem állt mellé, egymaga beszélt a vakvilágba, a közelben lévő rendőrök hallgatták csak. Ezt csinálta hetekig. Az Index.hu cikkében van videó is, melyben az látszódik, hogy össze zavarodottan beszél és úgy néz ki mint egy alkoholista vagy mint egy drogos. Ehhez a videóhoz:
  Szakmai alapon akart tárgyalni a miniszterrel, ez a senkiházi. Merész… Füstírtók egyesület 10 tagú, nem 14 és nem, hogy hatékony, de még a nevüket sem hallottam soha.  Interneten is csak 1-2 jelentősebb cikk említi, ami pozitívan jellemzi őket, a többi lehangoló véleményt alkot róluk.
 • Dohányfüst és médiaköd – Aki elolvassa az első, vastagbetűs részt, rájön milyen összeesküvés elméletek vannak a világban. X-Aktákra kellett volna specializálni ezt a F. Pétert.
 • F. Péter megpróbálta letakarni a Turul szobrot – Mint kiderült, Zsidó egyesületek támogatója is. Ezt a tettét megírták más oldalak is, itt olvashatsz róla bővebben. (Most akkor dohány vagy magyarellenes? Esetleg specializálódott a magyar dohányosokra, akiket duplán gyűlöl?)

Most már van fogalmunk erről a személyről. Én speciel vagy tényleg alkoholistának vagy drogosnak mondanám, a szemei (és tettei) legalábbis erre utalnak. Egyszemélyes tüntetéseket csinál? Cirkuszba való lenne, de ott is csak ketrecbe. Hihetetlen, hogy ilyen személyeket nem bírságolnak meg vagy vonják meg a demonstrációhoz való jogát.

Apropó jog. Nézzük, mely jogszabályok vonatoztak erre az ügyre. A fogyasztóvédelmi hivatalnok segítőkészen elküldte a törvény eme ‘szeletét’ nekünk. Nézzük csak: (Folytatás alatta!)

210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről

A kizárólag üzletben forgalmazható  termékekre, valamint az ilyen termékeket forgalmazó üzletek működési engedélyezésére vonatkozó szabályok

7. §  (1) A 3. mellékletben meghatározott termékek kizárólag üzletben forgalmazhatók.

3. melléklet a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelethez

A kizárólag üzletben forgalmazható termékek

1. dohánytermékek;

2008. évi XLVIII. törvény

a gazdasági reklámtevékenység alapvető  feltételeiről és egyes korlátairól

19. § (1) Tilos a dohánytermék reklámja.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott tilalom kiterjed a dohánytermék közvetett reklámjára is. Dohánytermék közvetett reklámja különösen az a reklám, amely

a) a dohányterméket közvetlenül nem jelöli meg, de a dohánytermékkel összefüggésbe hozható bármely más megjelölés vagy árujelző használatával alkalmas a dohánytermék reklámozására,

b) a dohányterméket más áru elnevezésével, megjelölésével vagy árujelzőjével mutatja be, vagy

c) más árut dohánytermék elnevezésével, megjelölésével vagy árujelzőjével mutat be.

(3) Nem minősül dohánytermék reklámjának az olyan áru reklámozása, amelynek elnevezése, megjelölése vagy árujelzője valamely dohánytermékével megegyezik, ha az áru elnevezése, megjelölése vagy árujelzője egyértelműen elkülöníthető a dohánytermékétől.

(4) Nem kell alkalmazni az (1) bekezdésben foglalt tilalmat

a) a kizárólag a dohánytermék forgalmazóinak szóló szakmai célú reklámra,

b) arra a sajtótermékre, amelyet nem az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államok (a továbbiakban: az Európai Gazdasági Térség államai) területén nyomtattak és adtak ki, és elsődlegesen nem az Európai Gazdasági Térség államainak területén való forgalmazásra állítottak elő,

c) az üzletben a dohánytermékek forgalmazására vonatkozó külön jogszabály szerint a dohánytermék forgalmazására szolgáló elkülönített helyen elhelyezett, kizárólag a dohányáru megnevezését, illetve árát megjelenítő olyan reklámra, amely dohánytermék-márkanevenként nem haladja meg az A/5 (148×210 mm) méretet, és összességében a dohánytermék forgalmazására szolgáló elkülönített hely dohánytermékhez való hozzáférés lehetőségét biztosító homlokzati felületének húsz százalékát, de legfeljebb üzletenként az A/1 (594×841 mm) méretet.

(5) A (4) bekezdés  c) pontja szerinti reklámnak tartalmaznia kell az „A dohányzás súlyosan károsítja az Ön és a környezetében élők egészségét!” szövegű általános egészségvédő figyelmeztetést, valamint a cigaretta főfüst egységnyi mennyiségében lévő kátrány-, nikotin- és szén-monoxid-tartalom számszerű értékét. A figyelmeztetés szövegét és a kátrány-, nikotin- és szén-monoxid-tartalomra vonatkozó adatokat jól olvashatóan, jól látható helyen, vízszintesen nyomtatva, a háttérből kiemelve kell feltüntetni. A figyelmeztetés szövegének le kell fednie a reklám felületének legalább harminc százalékát.

(6) A (4) bekezdés  c) pontja szerinti reklám

a) nem szólhat gyermek-, illetve fiatalkorúaknak,

b) nem mutathat be gyermek-, illetve fiatalkorút,

c) nem hívhat fel túlzott dohányfogyasztásra,

d) nem tüntetheti fel a dohányzást egészséges tevékenységként,

e) nem ábrázolhat dohányzó személyt,

f) nem használhatja fel ismert személyiség képét vagy nyilatkozatát, és

g) nem tartalmazhat mozgóképet, hang- vagy szaghatást.

20. § (1) Nem nyújtható szponzorálás dohánytermékre vonatkozóan

a) olyan rendezvényhez, illetve tevékenységhez, amely az Európai Gazdasági Térség több államát érinti vagy azokban zajlik, vagy más módon határokon átnyúló hatással rendelkezik,

b) sport-, kulturális vagy egészségügyi rendezvényhez vagy tevékenységhez,

c) politikai pártok rendezvényéhez vagy tevékenységéhez.

(2) A dohányipari vállalkozás a tárgyévben reklámra és szponzorálásra fordított kiadásainak összegét a tárgyévet követő év március 31-éig honlapján és legalább két országos napilapban közzéteszi.

2001. évi CVIII. törvény

az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő  szolgáltatások egyes kérdéseiről

Értelmező rendelkezések

2. § E törvény alkalmazásában:

a) Elektronikus kereskedelmi szolgáltatás: olyan információs társadalommal összefüggő szolgáltatás, amelynek célja valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog – ideértve a pénzt és az értékpapírt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket -, szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban együtt: áru) üzletszerű értékesítése, beszerzése, cseréje vagy más módon történő igénybevétele;

b) Elektronikus út: elektronikus adatfeldolgozást, -tárolást, illetőleg -továbbítást végző vezetékes, rádiótechnikai, optikai vagy más elektromágneses eszközök alkalmazása;

c) Az Európai Gazdasági Térség tagállama: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam;

d) Igénybe vevő: az a természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki/amely információs társadalommal összefüggő szolgáltatást vesz igénybe;

e) Információ: bármely, elektronikus úton feldolgozható, tárolható, továbbítható adat, jel, kép tekintet nélkül arra, hogy annak tartalma jogi védelemben részesül-e;

f) Információs társadalommal összefüggő  szolgáltatás: elektronikus úton, távollevők részére, rendszerint ellenszolgáltatás fejében nyújtott szolgáltatás, amelyhez a szolgáltatás igénybe vevője egyedileg fér hozzá;

g) Magyar Köztársaság területére irányuló  szolgáltatás: minden olyan szolgáltatás, melyről a használt nyelv, a pénznem és egyéb körülmények alapján valószínűsíthető, hogy magyarországi igénybe vevők számára kívánják elérhetővé tenni;

h) Magyar Köztársaság területéről nyújtott szolgáltatás: a Magyar Köztársaság területén lévő székhelyén, telephelyén vagy lakóhelyén az adott információs társadalommal összefüggő szolgáltatással kapcsolatos tényleges tevékenységet végző szolgáltató által nyújtott információs társadalommal összefüggő szolgáltatás;

i) Szabályozott szakma: a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló törvényben meghatározott szakma;

j)

k) Szolgáltató: az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet;

l) Közvetítő szolgáltató:  az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó szolgáltató, amely

la) az igénybe vevő által biztosított információt távközlő hálózaton továbbítja, vagy a távközlő hálózathoz hozzáférést biztosít (egyszerű adatátvitel és hozzáférés-biztosítás);

lb) az igénybe vevő által biztosított információt távközlő hálózaton továbbítja, és az alapvetően a más igénybe vevők kezdeményezésére történő információtovábbítás hatékonyabbá tételét szolgálja (gyorsítótárolás);

lc) az igénybe vevő által biztosított információt tárolja (tárhelyszolgáltatás);

ld) információk megtalálását elősegítő segédeszközöket biztosít az igénybe vevő számára (keresőszolgáltatás);

m)

n) Letelepedett szolgáltató:  állandó telephellyel rendelkező szolgáltató, amely határozatlan ideig tényleges gazdasági tevékenységként nyújt információs társadalommal összefüggő szolgáltatást. Az, hogy a szolgáltatás nyújtásához szükséges műszaki eszközök rendelkezésre állnak, illetve az ehhez szükséges technológiákat alkalmazzák, önmagában nem minősül állandó letelepedésnek;

o)

p)-r)

s) Szabályozott terület: az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokra és a szolgáltatókra jogszabályban meghatározott általános vagy különös követelmények, amelyek a Magyar Köztársaság területén üzletszerű gazdasági tevékenység megkezdéséhez vagy folytatásához szükségesek;

t) Vállalkozás: a természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet – ideértve a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepét is -, aki, illetve amely önálló foglalkozásával vagy gazdasági tevékenységével összefüggő célok érdekében jár el;

v) Fogyasztó: a önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy.

Azonban időközben felvettem a kapcsolatot ezzel a F. Péterrel. 3-4 email váltást követően, kiderült: ez egy elvakult bolond szerintem. A levelezést közzé is teszem. Elég hosszú, azonban elég sok minden kiderül, tanulságos.

Én küldtem az első email-t:

Jó napot!
Szeretnék érdeklődni, hogy mi örömük leledzik abban, hogy információs oldalt jelentenek fel, mely nem lobbizik a dohányzás mellett és tényleges valós adatokkal szolgál.

Kiemelten közhasznú jelző szerintem illik az Önök szervezetére. A parlamentben és buszmegállókban cigarettázókat kéne feljelenteniük, nem pedig az információs oldalakat. A webáruházakat feljelentik az egy dolog. (Bár ott a törvény, hogy 18 éven aluliak nem vásárolhatnak, a nagykorúaknak pedig ne maguk mondják meg mit lehet és mit ne, hanem az adott egyén magának szablya meg.)
Azonban tényleg nem értem, hogy a csupán informatív jellegű honlapot miért jelentenek fel.

Kicsit jobb módszert kéne alkalmazniuk és némi gondolkodás után Önök is rájöhetnének erre. Nem az megoldás, hogy az internetről az összes dohányt érintő képet eltávolítják, a dohányzós oldalakat feljelentik. Ez csak kényszer cselekedet. A megoldás az lenne, ha az általános iskolákban tartanának előadást. Az szerintem sokkal hasznosabb lenne, mintsem az, hogy feljelentenek több honlapot. Mondjuk kényelemesebb is otthon másokat zaklatni, mint előadást tartani és oktatni, ezt belátom.

Kérem tehát, írják le egyértelműen azt, hogy mit nyernek azzal, hogy az oldalon a képek miatt feljelentést tettek. Az oldalt tervezem kihelyezi egy másik országba, ugyan ezzel a címmel. Utána a magyar jogszabályokat tartalmazó okmánnyal hiába hadásznak majd. Miért jó ez Önöknek, hogy információs oldalt hátráltatnak, ami csak időhúzás jellegű? Az oldalt ha kiköltöztetem utána semmit nem fog érni az egész feljelentéses önszorgalmuk…
Tehát, miért jó ez maguknak?
(Mielőtt a választ megírnák kérem gondolkodjanak el ezen: Az oldalt az látogatja aki érdekel a dolog. Tehát vagy más dohányzik vagy szeretne róla megtudni többet. Ezt több oldalon is megtehetik. Akkor a Wikipédiát is feljelentik vagy ahhoz már nincs ‘gatyájuk’? Az oldalam információkat szolgáltat csupán, aki nem akarja nem látogatja. Nem reklámozom sehol. Nincs a dohányzásra buzdító megjelenés az oldalon. Csupán információ és a képek is információt hordoznak magukban. Aki nem akarja az nem nézi…)

Válaszukat várom feszültem!

Utóirat: Nem értem továbbá azt sem, hogy miért nem email-ben kerestek meg, miért hátba támadós módszerrel. Ez valahogy jellemezheti a szervezetük tagjait és radikális cselekedetű viselkedésüket.

Üdvözlettel:
R. Tamás

Tisztelt R. Tamás Úr!
A Füstirtók Egyesülete elszántan küzd a dohányzás visszaszorítása érdekében, ezért különösen aggályosnak tartjuk a vízipipázás rohamos terjedését. Természetesen minden olyan szervezet, amely a vízipipázás terjesztésétől, népszerűsítésétől, reklámozásától pénzt remél ellenszenvvel reagál törekvéseinkre. Sajnos lobbierőnk  igen csekély, eddig mindössze annyit sikerült a jogalkotónál elérnünk, hogy – többek között – interneten is tiltsa meg a dohányáruk reklámozását és értékesítését. A jogszabályok kizárólag üzletekben engedélyezik ezt a két tevékenységet, különben a kiskorúak interneten is vásárolhatnának dohánytermékeket. A vízipipázás súlyosabb egészségügyi hatásokkal jár, mint a cigarettázás, ezért célszerű lenne a teljes tiltásának bevezetése.Erre azonban a pénzéhes politikai erők mai hozzáállása miatt kicsi az esély. Így a vízipipázást népszerűsítő weboldalak zavartalanul üzemelhetnek, újabb és újabb kiskorú generációkat szoktatva rá a dohányzásra. Egyre azonban oda kell figyelniük: sem fényképpel, sem ismertetővel nem reklámozhatnak, vagy árulhat  dohánytermékeket, így vízipipa dohányt sem, mert az már most is törvényellenes. Ezért kérjük, Ön se tegye, mert rendszeresen és visszatérő jelleggel bejelentjük az ilyen tevékenységet, amely bírságolással jár. Mivel a barikád két ellentétes oldalán állunk, nem várjuk azt, hogy megértsen bennünket. Arra azonban felhívnám a figyelmét,hogy Magyarországon minden órában hárman halnak meg  dohányzásra visszavezethető okok miatt. Évente 29 ezer ember! A KSH adatai szerint 2010. augusztusában Magyarország lakosainak száma 10 millió alá fog csökkenni. Nem tűrhetjük szótlanul az ország katasztrofális népegészségügyi helyzetének folyamatos romlását.
Üdvözlettel: F. Péter elnök

Füstirtók Egyesület


Tisztelt F. Péter!

Azon riadalom, hogy a vízipipázás veszélyes, téves. Természetesen mint ilyen témájú oldal tulajdonosát naivnak hisz ez ügyben. Ezért szeretném felhívni a figyelmét, hogy a hivatalos WHO-s dokumentum feltevésekre alapszik. Ha szánt volna időt az elolvasására akkor rádöbbent volna erre a tényre. Dokumentum végén ott áll, hogy szükséges lenne méréseket készíteni, mert ezen információs hiányában nem tudják biztosan állítani. A bulvár sajtó is erre a dokumentumra épít és ezen téves információkat, becsléseket terjeszti.

Most ha én azt feltételezem, hogy maguk terrorista szervezetet működtetnek, akkor ez úgy is van? Tehetek feljelentést emiatt? Tehetni tehetek, csak a kutyát sem fogja érdekelni, mivel csak feltételezés és nem tény, adat.
Ajánlom figyelmébe a becslés fogalmát: A becslés olyan eljárás, amely hiányos, többnyire tapasztalati adatok alapján, egy adott esetre, adott változóhoz egy becsült értéket rendel. Esetleg ha jobban érdekli, akkor: https://hu.wikipedia.org/wiki/Becsl%C3%A9s

Azzal kapcsolatban, hogy ki vásárolhat dohány terméket, annyit mondanék: Iszonyat sok kisboltot kéne feljelenteniük, foglalkozzanak azzal. Akkor el lesznek 2-3 évig foglalva, jobb ha mihamarabb hozzálátnak!
(Az alkohol kapcsán megalapíthatnák az Alkoholírtók egyesületet is, mivel gondolom Ön és a tagok sem fogyasztanak alkoholt, soha. Mivel az idegméreg….)

A teljes tiltással kapcsolatban pedig a hülye egyesületek betiltásáért fogok lobbizni. Mennyi mindent be lehetne tiltani a szép utópia álomért? A dohányzás is több ezer évre visszatekint. Ezt szerintem tudják Önök is. Ennyi erővel be lehetne tiltani: benzint, hisz annak a gőzei károsabbak a városi levegőben, mint napi 1 szál cigaretta.Tiltsuk be akkor még mondjuk a parfümöket. Kifújásukkor rengeteg vegyi anyag kerül a levegőbe és azok egész nap párolognak. Itt van a passzív parfümszívás esete. Folytassuk a wc illatosítókkal, jó is. Azok többsége még mindig gázzal megy, ami az ózonréteget is bontja + mérgező is bizonyos mennyiségben.
Soroljak még több millió dolgot amit betilthatnánk mert rossz?
Majd ha az alkohollal is ez lesz a helyzet, akkor már lehet elővenni a dohányzást. Aki akar úgy is dohányozni fog, vagy tévedek?

Az én oldalam mint leírtam nem reklám célokat szolgál. Hanem információkat szolgáltat, hogy aki akar az megismerkedhessen ezzel. Bármit is tesznek, akit érdekel valami azért keresni fog és találni.Tehát a reklám esetet ki is lőhetjük. Informatív oldalról van szó, nem pedig buzdítóról.

Ez jó adat. Csak miként mérik, hogy hányan halnak meg dohányzás következtében? Ezt kérem fejtse ki, érdekelnek az ilyen terű mérések folyamatai és azok, miket vesznek figyelembe. Továbbá ismételten kérem Önöket, PERELJÉK BE AZ AUTÓGYÁRAKAT! (+busz, + vonat, stb.) Egyrészről a benzin fogyasztás és emiatt okozott légszennyezés miatt, másrészről pedig hihetetlen sokan halnak meg az utakon. Lovasszekérrel kevesebb baleset történne. Lobbizanak mellette kérem, legyen jobb a világ!

Zárás képen leszögezném, hogy az oldalam ha kihelyezem egy külföldi szerverre akit a feljelentgetéseik nyomtatványaival tekerhetnek egy műcigarettát. Ebből nyertesen nem jöhetnek ki. Maximum ideiglenesen, azonban mivel a képeket ma éjjel ismét felhelyezem, így már ma este elveszthetik az eddigi ‘zaklatásuk’ eredményét. Jó lenne ha nem rosszul értelmezett jogra hivatkoznának és fölös papírmunkát csinálnának a fogyasztóvédelemnek.
Szabad vélemény nyilvánítás jogom pedig ne korlátozzák! Demokrácia van. Jogom van véleményt nyilvánítani és a pontos megjelöléshez, azonosításhoz képeket használni. Maguknak joga van feljelenteni, nekem pedig közölni, hogy fölösleges próbálkozás.

Továbbá a népegészségügyi helyzet romlása részben a dohányzásnak tudható be. Részben pedig annak, hogy az egész ország marha nagy szarban, adósságban és korrupcióval van tele és képtelen kimászni az emésztőgödörből. Amennyiben lenne pénz, higgye el, hogy az egészségügy jobb lenne, az emberek több pénzt fordítanának gyümölcsökre és egészséges ételekre. Akkor nem lenne ennyi dohányos, mivel ez csak egy kényszer szokás, főleg a cigaretta hamis megnyugtató hatása. Ismerem, én is cigarettáztam rövid ideig keményen, de már 5-6 éve nem cigiztem. Vízipipázok és még is túlsúlyos vagyok. Dohányzás hibája ez is, emiatt rossza egészségem és a túlsúlyom is emiatt van? Szerintem nem…

Tisztában vagyok a dohányzás veszélyeivel és az oldalamon is említem, hogy semmilyen dohányzás nem lehet ártalmatlan, így a vízipipázás sem. Továbbá azt sem támogatom, hogy 18 éven aluliak dohányozzanak. Ezt normális felvilágosítással tudnák elérni. (pl. normális videóanyagok készítésével, ami az iskolák levetítenek a diákoknak, vagy kis füzetekkel amit felolvasnak nekik.)
Gondolom tisztában van azzal, hogy aki akar valamit, azt úgy is el fogja érni. Legyen az dohányvásárlás vagy alkohol. Egy kutyára megy. Mindkettőnél kudarc a tiltás. Ezt kéne finomítani, inkább arra fordítsák az energiájukat.

További sikeres zaklatásokat kívánok, remélem másnál nem csak felháborodást sikerül elérniük, mint esetemben. A videós és kis könyves ötletemen elgondolkodhatnának, hátha azzal nagyobb sikert érnének el.
A dohányzás fiatal korban történő visszaszorításáért viszont valóban, gúny nélkül sok sikert kívánok, mivel azt jómagam sem támogatom a legkisebb mértékben sem.

Üdvözlettel:
R. Tamás
Vizipipafan.hu tulajdonos.

u.i.
(Mai napig nem kaptam kézhez hivatalos papírt vagy értesítőt erről a feljelentésről, csak egy komolytalan email-t. Így pedig a valóságban nincs is feljelentés….)


Tisztelt R. Tamás!
A Füstirtók Egyesülete nem mérget népszerűsít  többek között 18 éven aluliaknak,ahogy Ön teszi,hanem tudományos igényű tevékenysége folytat a dohányzás visszaszorítása érdekében. A vízipipázás egészségre gyakorolt hatását Magyarországon is vizsgálták a tüdőgyógyászok és lehangoló eredményre jutottak. E témában ajánlom Önnek dr. Mucsi János tüdőorvost, telefonszáma: 06/70-*******.A Magyar-Amerikai Orvostársaság a WHO szabványnak megfelelő mérőkészülékkel végzett Magyarországon is méréseket a vízipipa által kibocsátott füst légszennyezésével kapcsolatban.Összefoglalva rosszabb eredmények adódtak még a cigarettánál is. Ne nyugtassa a lelkiismeretét azzal, hogy bagatellizálja a vízipipázás veszélyeit, vagy globális síkra helyezi a vízipipázást összevetve azt más környezetre/egészségre veszélyes tevékenységekkel. Valójában Ön vízipipázással kapcsolatos tevékenységéből profithoz akar jutni és egyáltalán nem érdekli, hogy ezért hányan és mekkora árat fognak fizetni. Szálljon magába.
Üdv: F. Péter elnök
Füstirtók Egyesület

Tisztelt F. Péter!
Dr. Mucsi Jánossal már beszéltem fél évvel ezelőtt. Ő maga sem tudott számszerű adatokkal szolgálni nekem a cigaretta vs. vízipipa ügyben, csupán azzal, hogy mindkettő igen káros.
Önök nagyon nem tudományos tevékenységet folytatnak, hanem egy egészségesebb társadalomért küzdenek. A kettő nem ugyan az.
Azon dokumentumokat amiket említett kérem küldje el, áttanulmányozom és ha utánajárás után is igazai és megbízhatóak a mérések és a számszerű adatok, abban az esetben elismerem a tényt. Addig nem.
(Nekem egy kicsit furcsa, hogy hosszas kutatómunka után sem találtam meg ezeket a dokumentumokat, Ön pedig csak dobálózik velük. Kicsit furcsállom, nem gondolja?)
Nem állítottam azt, hogy Önök mérget reklámoznak. Csak azt vegye figyelembe, hogy én nem dohányzás ellenes, hanem cigaretta ellenes vagyok.
Továbbá “hülye zaklató” ellenes, így már kezdenek egyre bosszantóbbak lenni.

Jómagam a vízipipázást nem terjesztem. Én információkat terjesztek. (Ahogy az Ön egyesülete zaklatásokat terjeszt, nem pedig felvilágosítást.) A kettő nem ugyan az. Ezt kérem lássa be.

Az oldalam non profit jellegű. A reklám helyek 90%-ban google hirdetéseknek adnak otthont. Ezzel és a kiadott reklám helyekkel csupán a befektetett költséget próbálom vissza szerezni.

(Belegondolt abba, hogy mennyi papírt pazarol azzal, hogy ilyen oldalakat jelent fel? Mennyi befektetett idő és munka megy kárba a fogyasztóvédelemnél?)

Talán szálljon Ön magába és próbáljon meg hasznos tagja lenni a társadalomnak, nem pedig egy elfuserált, nagy szavakkal dobálózó internetes ‘zaklató’, aki még eredményt sem ér el az esetemben.

(Az, hogy “Mérget népszerűsítek” pedig aranyos, jót mosolyogtam rajta. Önnek viszont olcsón tudnék viagra mérget ajánlani. Érdekli?)

Ahogy az utolsó mondatom komolysága is elárulja, nagy ívben nem érdekel a szófosása, amit itt pazarol. A képeket most visszahelyeztem, mivel semmi hivatalos dokumentum nem jutott el hozzá.
“Mosom kezeim”, ahogy a régi mondás tartja. Én felvilágosítok és nem reklámozok. (Perelje be a google keresőcéget, amiért lehet a “vízipipa” kulcsszóra keresni. Hajrá, sok sikert ahhoz a hülye zaklatáshoz is, Ők is kifogják nevetni magukat.) Aki akar valamiről többet megtudni az meg is fog. Az én oldalam nem reklámozom, az látogatja aki ezt keresi.

A képeknél pedig nem linkelte be nekem, hogy melyekkel van kifogása, lásson hozzá, mert több száz van fent. 😉

Sok sikert!
(Interneten pedig több ezer kép, szóval a következő email-jét 4-5 hónap múlva várom, addig gépeljen sok zaklató email-t.)

Ha-ha! 🙂

Üdvözlettel:
R. Tamás
(Egy vízipipa oldal tulajdonosa, aki komolyan se veszi magukat.)

Ennyi a történet. Azóta küldtem még egy email-t, melyben tudattam vele, hogy a képek visszakerültek a helyükre, mivel az Alkotmánybíróság számomra kedvező döntést hozta meg. Plusz az általa említett dokumentumokat is kértem még egyszer tőle. A ki csillagozott vagy ki xxx-ezett részek személyi jogokat sértettek volna, elmentve eredeti formájában megtalálható nálam.

Tisztelt F. Péter!
Gondolom azon dokumentumokat keresni, melyekre pár email-el ezelőtt hivatkozott. Ezen dokumentumok számomra is fontosak lennének és közkincsé szeretném tenni. Ismételten kérem, küldje el nekem.

Továbbá tájékoztatom, hogy az alkotmánybíróság az oldalam javára döntött és a képek törvényesen visszakerülhetnek és vissza is kerültek már.
A próbálkozás szép volt, de mint már említettem: Nem sikerült semmilyen eredményt elérnie, csak megutáltatni a nevét még több emberrel.

Egy személyes kérdés: Amikor a Turul szobrot takarta le, akkor milyen célkitűzésből tette? Cigarettázott az is vagy csak szimplán magyarellenes? (Ha igen, akkor mit keres ebben a füstölgő országban?)

Sok sikert a további negatív hírnév gyűjtéséhez.

Üdvözlettel:
R. Tamás
+ Vízipipás oldalak

Tehát a történet itt véget is ér szerintem. Pár napja már nem jön válasz tőle és a többi vízipipás oldal is kiteheti nyugodtan a képeket, amennyiben magánvélemény kifejtéséhez tartozik. Az email-ekben közöltem F. Péterrel, hogy a levelezést publikussá fogom tenni. Talán a viagrás ‘méreg’ picit erős beszólás volt, azonban eléggé mérges lettem erre a pojácára. :pinch:

(Google-ben a Füstírtók kifejezésre 3. találat ez a cikk, így remélem több sorstárs életét könnyíthetjük meg. A bejegyzés részben személyes vonatkoztatásokat is tartalmaz.)

Újabb fejlemény!

A NFH (Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hivatal) minősíthetetlen eljárást használ, mely felháborító. A végzés, melynek 3-4 napja nálam kéne lennie, csak ma jutott a kezembe, ezzel már most több határidőt megszegve.

Csütörtökön egy jogásszal találkozok és ki lesz okoskodva a megoldás és az esetleges ellenlépések. Csütörtök este jön egy új bejegyzésbe a jogi kavalkád.

Share.

18 hozzászólás

 1. Hihetetlen, hogy mennyi szánalmas ember van… Minket is jelentgetett a szomszédünk szinte mindenért, minden hónapban (talán sok a nyugdíja, vagy nemtudom… :biggrin: ), de semmi nem jött össze neki. Sőt. Aki másnak vermet ás… Le kellett bontania a háztetőt, mert mikor jöttek minket ellenőrizni, észrevették, hogy új a tető… Mint kiderül, engedély nélkül épült… :cheerful: Kb ehhez a helyzethez tudom FP-t is hasonlítani…

  Na megyek, tömök 1 pipát. :happy:

 2. Hihetetlen az ilyen ember,az legyen a legnagyobb öröme, hogy ilyen dolgokba beleütheti azt a kampós orrát. Ha én dohányozni akarok, akkor dohányozni fogok, kerüljön ki ha nem tetszik neki. Szarjon sünt. :angry: 😎 De ahogy ránézek, lehet alkoholellenes kampányt ütök. Bár elgondolkozva a családon belüli erőszak sem a dohányzás, sokkal inkább az alkohol miatt történik. Nah de nem filozofálgatok a lényeg az, hogy paripapömpi a pukizójába az ilyennek ^^

 3. Hali mindenkinek/ neked is tamás!!!

  elöször is, ez nem semmi, ezek tiszta dilik azt hiszik minden káros,

  de szemetek hallod tamás,ez nem semmi, elszomorito a helyzet,de ugyan ez van a sima pipa dohányokal is,méég jo hogy nincs ilyen websopom,mert engem is beperelnének xdxdxdxd

  ja,és sajnálom hogy öszevesztünk tamás ne haragudj, remélem szent a béke, szerintem a pipázás nem káros, lehet hogy káros de nem anyira 🙂 🙂 🙂 🙂

  irj és üdv: hamy

 4. sziasztok!!

  oké syska, örülök hogy nincs harag, 1-2 helyen a te neved fel hangzik siska, tán te vagy a fö gyárto? :biggrin: :biggrin: :w00t: :w00t:

  én lenék veszélyben? ugyan miért? nincs websopom :cheerful: :cheerful: :cheerful: :cheerful:

  háát igen mindenre rászálnak,méég a elektromos cigire is rá akarnak szállni, lehet hogy ki probálom majd :cheerful: :cheerful:

  üdv: hamy :cheerful: :cheerful:

Leave A Reply